Korzystanie z telefonu lub innych urządzeń iOS przez dzieci może być pełne pokus i pułapek, na które narażone są dzieci. Kontrola rodzicielska pozwoli rodzicom śledzić i zarządzać sposobem, w jaki ich dzieci użytkują te urządzenia.

Dlaczego Kontrola Rodzicielska jest ważna?

Korzystanie z telefonu lub innych urządzeń iOS przez dzieci może być pełne pokus i pułapek, na które narażone są dzieci. Kontrola rodzicielska pozwoli rodzicom śledzić i zarządzać sposobem, w jaki ich dzieci użytkują te urządzenia.

Jak Ustawić Kontrolę Rodzicielską?

Aby ustawić kontrolę rodzicielską:

 • Uruchom aplikację Ustawienia.
 • Przejdź do sekcji Kontrola Rodzicielska.
 • Wybierz typ i poziom kontroli rodzicielskiej, która ma być ustawiona.

Skąd Biorą Się Ustawienia Kontroli Rodzicielskiej?

Ustawienia kontroli rodzicielskiej są podzielone na kilka różnych grup. Są to Ustawienia dostępu, Ograniczenia treści, Konta i hasła, Ustawienia czasu ekranu, Ustawienia iTunes Store i App Store oraz Ustawienia ochrony przed połączeniami Bluetooth. Każda z tych kategorii zawiera odpowiednie, indywidualnie ustawiane ustawienia.

Jak Ustawić Ustawienia Dostępu?

Ustawienia dostępu umożliwiają rodzicom dostosowanie sposobu, w jaki ich dzieci użytkują swoje urządzenia. Aby ustawić je, należy ustawić hasło, które uprawnia tylko osoby, którym zaufano, do dostępu do treści, których chcemy udostępnić naszym dzieciom.

Jak Ustawić Ograniczenia Treści?

Ograniczenia treści pozwalają rodzicom określić rodzaj i poziom treści, z których będą korzystać ich dzieci. Ustawienia te mogą obejmować ograniczenia dotyczące treści dla dorosłych, gier, aplikacji, muzyki, podcastów, filmów i wiad

Skąd biorą się ustawienia kontroli rodzicielskiej?

Ustawienia kontroli rodzicielskiej są podzielone na kilka grup. Obejmują one:

 • Ustawienia dostępu
 • Ograniczenia treści
 • Konta i hasła
 • Ustawienia czasu ekranu
 • Ustawienia iTunes Store i App Store
 • Ustawienia ochrony przed połączeniami Bluetooth

Każda z tych kategorii zawiera odpowiednie, indywidualnie ustawiane ustawienia.

Ustawienia kontroli rodzicielskiej

Kontrola rodzicielska jest skompilowana z kilku ustawień pozwalających Ci monitorować i zarządzać sposobem, w jaki Twoje dziecko korzysta z urządzeń iOS. Ustawienia te obejmują:

 • Ustawienia dostępu: Te ustawienia określają, które aplikacje, funkcje systemu i usługi lokalizacyjne będą dostępne dla Twojego dziecka.
 • Ograniczenia treści: Możesz dostosować, jakie rodzaje i poziomy dostępnych treści Twoje dziecko ma prawo korzystać.
 • Konta i hasła: Kolejnym ważnym ustawieniem jest konieczność ustawienia hasła, by osoby upoważnione miały dostęp do treści.
 • Ustawienia czasu ekranu: Możesz określić, jak długo Twoje dziecko może korzystać z urządzeń, a także uharmonizować to z aktywnościami, które powinno wykonywać.
 • Ustawienia iTunes Store i App Store: Ustawienia te pozwalają Ci określać, co Twoje dziecko może zakupić w iTunes Store i App Store.
 • Ustawienia ochrony przed połączeniami Bluetooth: Ustawienia to pozwalają na zablokowanie połączeń Bluetooth, aby chronić Twoje dziecko przed niebezpieczeństwami.

Jak ustawić ustawienia dostępu?

Ustawienia dostępu umożliwiają rodzicom wybranie, które aplikacje, funkcje systemowe, usługi lokalizacyjne i inne treści pozwalają dziecku na korzystanie. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, potrzebny jest hasło. To hasło gwarantuje rodzicom, że tylko te osoby, które mają upoważnienie, mogą uzyskać dostęp do treści, które rodzic chce udostępnić swojemu dziecku.

Aby ustawić ustawienia dostępu, należy:

 • Uruchomić Ustawienia na urządzeniu iOS
 • Przejść do sekcji Kontrola Rodzicielska
 • Ustawić hasło i wybrać typ i poziom dostępu, jaki chcesz udzielić twojemu dziecku do pewnych aplikacji i treści

Ciągłe monitorowanie ustawień dostępu gwarantuje, że dzieci nie będą miały dostępu do niepożądanych lub niebezpiecznych treści.

Ustawienia Dostępu

Aby mieć pewność, że dzieci mają dostęp tylko do treści, które ich rodzice wybrali, można ustawić kontrolę rodzicielską poprzez ustawienia dostępu. Jeśli chcesz kontrolować, jakie aplikacje i funkcje są dla dziecka dostępne, ustaw ograniczenia dostępu za pomocą hasła. Możesz wybrać określone aplikacje, które są dostępne dla twojego dziecka, lub możesz ustawić ogólne ograniczenia korzystania z urządzenia.

Ograniczenia Treści

Ponieważ Internet pełen jest treści nieodpowiednich dla dzieci, musisz ustawić odpowiednie ograniczenia, aby chronić je przed szkodliwymi materiałami. Wybierz rodzaje treści, do których twoje dziecko ma dostęp, włącznie z dostępem do aplikacji, gier, muzyki, podcastów, filmów i wiadomości. Możesz też jedynie ustawić ogólne ograniczenia dotyczące rodzajów materiałów, do których twoje dziecko ma dostęp.

Jak ustawić ograniczenia treści?

Ograniczenia treści są ustawieniem, które pozwala rodzicom dostosować rodzaje i poziomy treści, z jakich mogą korzystać ich dzieci. Można ustawić ograniczenia dotyczące treści dla dorosłych, gier, aplikacji, muzyki, podcastów, filmów i wiadomości tekstowych.

Rodzice mogą ustawić różne poziomy filtrowania treści, aby utrzymać wybrane ograniczenia. Ustawienia te można dostosować dla każdego urządzenia przez zastosowanie hasła, którego każdy rodzic musi ustawić, aby zmieniać ustawienia.

Ustawić ograniczenia treści na urządzeniu z systemem iOS można w następujący sposób:

 • Uruchom aplikację Ustawienia na iPhone’ie.
 • Przejdź do sekcji Kontrola Rodzicielska.
 • Wybierz odpowiedni typ lub poziom filtrowania treści.
 • Ustaw hasła dla rodziców, aby zmieniać ustawienia.
 • Zapisz ustawienia.

Ograniczenia treści

Innym ważnym ustawieniem jest ograniczenie treści. Umożliwia ono rodzicom dostosowanie rodzajów i poziomów treści, które pozwolą dziecku na korzystanie z urządzenia. Ograniczenia te mogą obejmować:

 • Treści dla dorosłych
 • Gry
 • Aplikacje
 • Muzykę
 • Podcasty
 • Filmy
 • Wiadomości

comments: 0